Περισσότερες λεπτομέρειες
ηλεκτρονικές κλειδαριές
Ηλεκτρονικές κλειδαριές
Χρηματοκιβώτια
Χρηματοκιβώτια
Διακόπτες
Διακόπτες
Ψυγεία Minibars
Ψυγεία
minibars
Αξεσουαρ δωματιου μπανιου
Αξεσουάρ δωματίου
μπάνιου
Εξοπλισμός κτηρίων
Εξοπλισμός
κτηρίων
Αναλώσιμα
Αναλώσιμα
Πόρτες ασφαλείας
Πόρτες
ασφαλείας

Ηλεκτρονικές κλειδαριές κάρτας ξενοδοχείων & συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνομες κλειδαριές θυρών
 
Εξοπλισμός Υποδοχής
 
Tesa Assa Abloy Επίτοιχοι αναγνώστες
 
Inhova Check In kiosk
 
Σύστημα Goap