Διακόπτες φωτισμού Ξενοδοχείων

Διακόπτες ξενοδοχείου με κάρτα, για εξοικονόμηση ενέργειας

Ασύρματο τηλεχειριστήριο διακοπτών φώτων, dimmer και κουρτινών